banner
shape

Laparoskopi

shape
shape

Laparoskopi

slider
laparoskopi

Modern tıbbın sunmuş olduğu imkanlar sayesinde günümüzde birçok operasyon çok daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirilir. Buna imkan sağlayan tekniklerden biri olan laparoskopi; küçük kesiler ile daha az komplikasyon riski ve daha hızlı iyileşme süresi avantajlarıyla birçok karın operasyonunda tercih edilebilir. Tedavinin yanı sıra tanı amaçlı olarak da kullanılabilen laparoskopi, halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinir. Karın içinin ışıklı bir kamera yardımıyla görüntülenebildiği bu operasyonlarda cerrahi işlem, minimal invaziv (dokulara minimum zarar veren) cerrahi türlerinden bir tanesidir. Günümüzde jinekoloji, gastroenteroloji, onkoloji ve daha birçok tıbbi branşı ilgilendiren çok sayıda hastalığa ilişkin teşhis ve cerrahi tedavi uygulamaları yapılabilir.

Laparoskopi, cerrahlar tarafından cilt üzerinde büyük kesiler açmaksızın karın boşluğu ve pelvis içerisine ulaşılmasını sağlayan bir cerrahi tekniğidir. Minimal invaziv cerrahi veya anahtar deliği tekniği olarak da bilinen laparoskopi, laparoskop adı verilen cihazlar yardımıyla gerçekleştirilir. Laparoskop, uç kısmında yüksek çözünürlüklü kamera bulunan ışıklı ince bir tüptür ve karın ya da pelvis içinin rahatlıkla görülebilmesine imkan verir. Kameradan elde edilen görüntüler bir monitör üzerine yansıtılır ve cerrah bu monitör üzerinden takip ederek işlemleri gerçekleştirebilir. Vücut içerisinin görülmesini sağlayan laparoskopun haricinde birkaç adet tüp benzeri aygıt yardımıyla da karın içerisinde gerçekleştirilmek istenen işlemler yapılabilir. Normal şartlarda açık ameliyat yöntemi ile karın içerisinin net olarak görülebilmesi için büyük bir kesi açılması gerekirken laparoskopi tekniğinde yalnızca birkaç adet 1-1,5 cm boyutlarında kesiye ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda komplikasyon riski, iyileşme süresi, ameliyat sonrası iz oluşumu gibi yönlerden de büyük avantajları beraberinde getirir. Önceleri yalnızca safra kesesi ameliyatları ve jinekolojik ameliyatlar için tercih edilen bu yöntem günümüzde karaciğer, bağırsaklar ve diğer birçok organ için teşhis ve tedavi amaçlı tercih edilir.

    Laparoskopi neden yapılır?

  • Hastalıklı veya hasarlı bir organın çıkarılması
  • Safra kesesi operasyonları
  • Kist ve miyomların alınması
  • Apandisitin alınması (apendektomi)
  • Divertikülit, ülseratif kolit gibi hastalıklar nedeniyle bağırsağın bir bölümünün alınması
  • Mide ülserlerinin tedavisi
  • Prostat, böbrek ve mesane gibi organların kısmen veya tamamen çıkarılması
  • Ektopik gebeliğin sonlandırılması

Tedavinin haricinde teşhis aşamasında da laparoskopi tekniğinden yararlanılabilir. Pelvis ve karın boşluğunda bulunan hastalıklara yönelik araştırmaların birçoğu için ultrason, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri yeterlidir. Fakat bazı durumlarda ise teşhisin doğrulanması için tek yol laparoskopi yoluyla yapılacak incelemelerdir. Pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis, dış (ektopik) gebelik, yumurtalık kistleri, inmemiş testis, fibroidler ve açıklanamayan kadın kısırlığı, karın ağrısı gibi durumlarda teşhis amaçlı laparoskopiden yararlanmak gerekebilir. Ayrıca pankreas, karaciğer, yumurtalıklar, safra kanalı ve safra kesesine ilişkin kanserlerin teşhisinde de laparoskopi tekniğine başvurulabilir.

Laparoskopi

Bir Telefon Uzağınızdayız

Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu’da hizmet sunmaktayız.

İletişime Geç