AMELİYAT LAMBASI

Ameliyat Lambası Nedir?

Ameliyat lambaları, ameliyathanelerde tavana montajı yapılarak, ameliyat masasının bulunduğu steril cerrahi alanı aydınlatmak, cerrahi girişimde bulunan personele istenilen ışık gücünü (genellikle her başlık için 130-160.000 Lux arası) sağlamak, çalışma alanının gerçek doku rengini korumak amacıyla kullanılan genellikle iki ya da üç başlık ile desteklenen özel aydınlatma ünitesidir.

Kullanıldığı ülkenin akım voltajına göre 110V veya 220V olarak, aldığı besleme gücü ile aldığı enerjiyi, kullandığı teknolojiye göre ışık enerjisine çevirir. Kontrol menüsü üzerinden ışık şiddeti ve endo modları gibi ekstra özellikleri kontrol edilir.

    Ameliyat Lambası Kullanımı

  • Ameliyathanenin gerçek tavanına monte edilen tek ya da iki ana kol ve bu kollara bağlanarak masanın genellikle baş ve ayak ucuna doğru pozisyonlandırılmış iki ya da üç başlıklı ameliyat lambası, kendi üzerindeki tutucu kol (handle,elcek) ya da duvara monte ,dokunmatik ya da LCD bir panel üzerinden kontrol edilir. Kontrol işlemi genellikle, başlıklardaki ameliyat lambalarının Işık şiddetini, ameliyat lambasının kenarlarındaki ortam aydınlatma ışığını, varsa kamera zoom ve pozisyonunu kapsar.
  • Başlıklardaki Halojen ya da LED modüller, genellikle 24 VDC gerilim ile çalışır, bu besleme gücü ya başlığın üst kısmında tavanın iç kısmına ya da duvardaki kontrol panelinin olduğu kısma monte edilir. Başlıkta ise bu kontrol gerilimini lambalara aktaran ve lambanın çeşitli fonksiyonlarını kontrol eden bir Elektronik Kontrol Kartı bulunur.
  • Bazen Lambaların 3. Koluna bir medikal Monitör takılır ve kamera başlığına yerleştirilen özel SD veya HD kamera ile elde edilen cerrahi görüntüler bu monitörde izlenir. Ayrıca, istenirse görüntüler hastane server’ına aktarılabileceği gibi, girişim sırasında gerekebilecek PACS , Endoskopi görüntüsü, Vital parametreler vs. de Server’dan geri çağrılarak aynı kol monitöründe ya da duvar monitöründe izlenebilir. Bu karşılıklı görüntü ve data İletişim sistemine Entegrasyon adı verilir.
  • Lamba başlığının daha sonra yatay ve dikey olarak kolaylıkla ayarlanabilmesi için belirli bir pozisyona getirilmelidir.
  • Ameliyat lambasının aşağı en uç kesimi ile ameliyat masasının arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1.15 m olmalıdır.
  • Lamba başlığı ekstra güç kullanmaya gerek bırakmayan, steril olmayan personelin ışık ayarını kolayca yapabilmesi açısından kolay ulaşabilecek temel bir pozisyonda tutulmalıdır.
  • Lambanın pozisyonu ayarlandıktan sonra kontrol panelinde bulunan açma düğmesine basılır.
  • Işık yoğunluğunun ayarlanması gereken durumlarda yine kontrol panelinde bulunan “artırma” ve “azaltma” düğmeleri kullanılır.

Ameliyat Lambaları

Bir Telefon Uzağınızdayız

Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu’da hizmet sunmaktayız.

Hilus Medikal