slider
banner

İntraaortik Balon Pompası

slider
slider

İntraaortik Balon Pompası

headerbanner

İntra-aortik Balon Pompası (İABP), miyokardın oksijen ihtiyacını dengelemek amacıyla en sık kullanılan mekanik destek sistemlerinden birdir. Balon inflasyon sırasında diyastolik basıncı arttırarak koroner perfüzyona katkı sağlar, presistolik deflasyon sırasında ise sistolik output direnci azaltır. Bunun sonucu koroner arter perfüzyonu, kardiyak output, ejeksiyon fraksiyonu artar ve aynı zamanda sol ventrikül duvar stresi, sistemik direnç ve pulmoner kapiller wedge basıncı azalır. Pulmoner Arter Kateterizasyonu (PAK) (Swan-Ganz Kateterizasyonu), volüm durumu açıklanamayan veya bilinmeyen şok, ciddi kardiyojenik şok, şüpheli veya bilinen pulmoner arter hipertansiyon, ileri kardiyopulmoner hastalık sebebiyle cerrahi uygulanacak hastalar, şüpheli kardiyak tamponadın değerlendirilmesi ve multiorgan yetmezliği gibi durumlarda değerlendirilmesine olanak sağlayan bir araçtır. Geniş gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalara bakıldığında kullanımının yarar sağladığı gözlenmemiş olsa da daha çok kardiyak cerrahide bazı klinisyenler tarafından hala tercih edilmektedir. Kardiyovasküler hemodinamiğin daha doğru tahmin edilmesini sağlayan invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerindeki son gelişmeler sebebiyle PAK kullanımı son yıllarda hızla azalmıştır.

intraaortik-balon-pompasi

IABP Tarihi ve Ekipmanları

Bir Telefon Uzağınızdayız

Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu’da hizmet sunmaktayız.

İletişime Geç